Politica de Confidențialitate

 

1. Despre Politica de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectează RIVER DEVELOPMENT S.R.L. prin intermediul website-ului www.riverdevelopment.ro, în legătură cu persoanele fizice (vizitatorii și utilizatorii), denumiți în continuare “Persoane” și cum le prelucrăm.

Se aplică următoarelor persoane:

 • Utilizatori – persoane care utilizează site-ul și completează formularul de contact (actuali, foști sau potențiali clienți ai RIVER DEVELOPMENT R.L., reprezentanți ai presei, public larg, etc);
 • Vizitatori – persoane care doar accesează site-ul fără a completa formularul de contact (anonimi).

 

RIVER DEVELOPMENT S.R.L. colectează date cu caracter personal atunci când o Persoană accesează sau utilizează funcționalitățile website-ului . Acesta este înregistrat în momentul în care completează formularul de contact, în scopul solicitării informațiilor necesare pentru a beneficia de serviciile și ajutorul nostru.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre Persoană sau pe care o putem corela cu Persoana. Acestea includ, dar fără a se limita la: numele, prenume, data nașterii, nume utilizator, numărul de telefon adresa de email, profilul public social media: nume, URL, profil, fotografii, like-uri, locația, alte informații publice de pe profil; informații despre locație; informații despre browser și dispozitiv: adresă IP, (dispozitivul ID), informații despre fișierul jurnal de server; datele de utilizare a aplicațiilor; Datele cu Caracter Personal de activitate/implicare (de exemplu, data si ora activității pe Site- urile relevante, de cate ori este vizitat un Site, ce elemente sunt accesate). Totodată, colectam date privind modalitatea de interacțiune a persoanei cu serviciile, preferințele manifestate precum și setările alese în legătură cu serviciile. În anumite cazuri, RIVER DEVELOPMENT S.R.L. poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificări unice Acestea includ (în formularul de contact): nume, prenume și adresa de email.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Vă cerem să nu trimiteți și să nu dezvăluiți nicio informație sensibilă pe sau prin website-ul www.riverdevelopment.ro sau în orice alt mod.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie- urilor si IP-ului (în acest sens te rugam sa consulți Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completați online informatii cu caracter personal, societatea noastră̆ le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziţie a datelor/ informațiilor solicitate prin intermediul site-ului www.riverdevelopment.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de RIVER DEVELOPMENT S.R.L., în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa e-mail: rgpd@riverdevelopment.ro.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completați formularul de utilizator pe site, ne puteți transmite mesajul dumneavoastră prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Pentru situațiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

 

2. Tipurile de date pe care le colectăm

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, telefon, adresă de e-mail. numele, prenumele și adresa de e-mail (în formularul de contact).

Datele sensibile

Nu înregistrăm date sensibile privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și nu prelucrăm date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

3. Ce facem cu datele personale

Nu folosim datele personale decât în scopuri legitime de afaceri, pentru comunicarea ușoară cu clienții noștii, atragerea de noi clienți şi monitorizarea utilizării site-ului de către vizitatori, pentru desfășurarea activității economice curente.

Scopurile în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați prin completarea formularului de contact sunt:

 • pentru a primi informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea de către departamentul vânzări/ închiriere; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
 • pentru interesul legitim al societății; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
 • pentru gestionarea relațiilor cu clienții: Este posibil ca Societatea să solicite un feedback în legătură cu produsele și serviciile oferite și să îl comunicăm anumitor membri ai personalului nostru în vederea îmbunătățirii calității De asemenea, putem folosi notițe din conversațiile pe care le purtăm online, prin telefon sau față în față, astfel încât să personalizăm produsele și serviciile pe care le oferim.
 • pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor: Analiza modului în care sunt folosite produsele și serviciile Societății, ne ajută să înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți. Analizăm rezultatele activităților noastre de marketing pentru a măsura eficiența acestora și relevanța campaniilor desfășurate.

 

4. Cui și de ce comunicăm datele

Pentru a putea oferi cele mai bune servicii și a ne păstra competitivitatea în sectorul pieței imobiliare, comunicăm anumite date în cadrul și în afara Societății. Acestea includ:


În cadrul Societății

Transferăm date în cadrul departamentelor Societății în scop operațional.

Părțile convin să folosească datele cu caracter personal colectate exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepția cazurilor în care acest demers este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către o instituție legal abilitată.

Datele personale înscrise de dumneavoastră pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noștri asociați, după cum urmează:

 • Light Investment Cotroceni R.L.
 • Pumac A.
 • River Tower Project R.L.
 • Sema Parc A.
 • Synapser Comunication R.L.
 • Sema Business 1 R.L.
 • Sema Business 2 R.L.
 • Sema Business 3 R.L.
 • Sema Business 4 S.R.L.
 • Sema Business 5 S.R.L.
 • Furnizori de servicii la cerere pentru clienții noștri.

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoatsră sa fie transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în Politica de confidențialitate a Societății.


Autorități guvernamentale

Pentru a ne respecta obligațiile legale, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante, de exemplu în scopul prevenirii spălării de bani. În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele părților externe, inclusiv:

 • Autorităților fiscale care ne pot solicita să raportăm activele pe care le dețin clienții. Putem procesa anumite date în acest
 • Autorităților judiciare, cum ar fi poliția, procurorii publici, tribunalele și organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresă și legală a
 • Avocaților, notarilor, administratorilor care gestionează interesele altor părți și auditorilor societății.

 

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor website-ului este determinată după următoarele criterii:

 • În cazul în care se solicită oferte, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relației dintre ofertant şi utilizatorul care le solicită;
 • În cazul clienților care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecția intereselor societății;
 • Pentru ceilalți utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctele de mai sus, datele vor fi prelucrate de către societate fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră în orice moment, care în plus va fi readusă în atenția dumneavoastră la cel mult 5 (cinci) ani;
 • În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează̆ şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare cookie.

RIVER DEVELOPMENT S.R.L. nu va divulga datele dumneavoatsră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alți terți (în afara celor menționați) sau prin transfer extern în afara SEE. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parțial (ex: e-mail – se utilizează numai numele și prenumele, formula de adresare domn/doamna și adresa e-mail).

 

6. Drepturile persoanelor și cum le respectăm

Respectăm drepturile persoanei în calitate de utilizator sau vizitator al site-ului, pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile personale. Aceste drepturi includ:


Dreptul de a accesa informațiile

Persoana are dreptul de a solicita un raport al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.


Dreptul la rectificare

Dacă datele personale sunt incorecte, persoana are dreptul să ne ceară să le rectificam. În cazul în care am comunicat terților aceste date anterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.


Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”

Persoana are dreptul de a obține din partea societății noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără̆ întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligație legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinții sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimţământul acordat.

 

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că ați solicitat ștergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligația de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligații legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor

Persoana poate să se opună folosirii datelor personale de către Societate în interesele legitime ale sale. Acest drept se poate exercita prin e-mail, online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția și dacă prelucrarea informațiilor are vreun impact nejustificat care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, persoana se poate opune primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când persoana devine client al Societății, este întrebată dacă dorește să primească oferte personalizate. În cazul în care se va răzgândi ulterior, poate opta să nu mai primească mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial.

Persoana nu se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Societate dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu persoana; dacă există probleme de securitate în privința contului clientului, chiar dacă s-a optat să nu mai primească mesaje comerciale personalizate.

 
Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana are dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor cu caracter personal în cazul în care:

 • Persoana consideră că informațiile sunt inexacte;
 • Prelucrăm datele în mod ilegal;
 • Societatea nu mai are nevoie de datele respective, dar persoana dorește să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;
 • Persoana s-a opus utilizării datelor personale de către Societate în interesele legitime ale sale.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana are dreptul să ne solicite să transferăm datele cu caracter personal direct către ea sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul persoanei sau pe baza unui contract încheiat cu persoana. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele cu caracter personal.


Dreptul la ștergere

Persoana poate să ne solicite ștergerea datelor cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectează la prelucrarea datelor de către Societate în interesele sale legitime sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;
 • societatea prelucrează datele cu caracter personal în mod ilegal;
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor cu caracter personal de către Societate.

Dreptul la reclamații

În cazul în care persoana nu este satisfăcută de modul în care am răspuns solicitărilor, are dreptul să facă o reclamație. Dacă în continuare este nemulțumită de reacția Societății la reclamația pe care a înaintat-o, poate să o trimită mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Societății (rgpd@riverdevelopment.ro). În cazul parcurgerii acestor etape și a persistenței nemulțumirilor formulate persoana poate formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Exercitarea drepturilor

Dacă persoana dorește să își exercite drepturile sau să facă o reclamație, putem fi contactați conform datelor afișate pe website-ul Societății sau la adresa de email: rgpd@riverdevelopment.ro, cu referința „solicitare GDPR”, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorității competente.

Cererile adresate sunt soluționate în mod gratuit.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza repetării acesteia.

În toate situațiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informații suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.

 

7. Cum protejăm datele cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile noastre pentru a păstra siguranța datelor. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.

În plus, angajații Societății au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele cu caracter personal.

 

8. Ce puteți face pentru a ne ajuta să păstrăm siguranța datelor

Facem tot posibilul să protejăm datele, dar sunt anumite lucruri pe care le poate face și persoana, la rândul ei:

 • Poate instala aplicații antivirus, antispyware și firewall și poate actualiza aceste programe în mod regulat;
 • Trebuie să păstreze parolele strict confidențiale și să le înlocuiască periodic;
 • Să fie vigilentă în mediul online și să învețe cum să detecteze activitățile neobișnuite, ca de exemplu, o nouă adresă a site-ului web sau e-mailurile de tip phishing prin care se solicită informații personale.

 

9. Domeniul de aplicare a prezentei Politici de confidențialitate

Acest document reprezintă Politica de confidențialitate a RIVER DEVELOPMENT S.R.L.

Putem modifica prezenta Politică de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Societatea prelucrează datele cu caracter personal.